Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

A w sercu ciągle maj

Nazwa projektu: A w sercu ciągle maj - spotkania międzypokoleniowe z walczykiem w tle

Planowane działania:
Uczestnicy projektu wezmą udział w moderowanych spotkaniach z ekspertem w ramach cyklu „Taneczne Kawiarenki”, warsztatach „Ułatwienia XXI wieku”, w trakcie których nauczą się m.in. wysyłania wiadomości e-mail i szukania informacji na stronach internetowych, przygotują letnie imprezy dla swoich sąsiadów, wezmą też udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego i dyskusjach po projekcjach. Projekt przewiduje także uruchomienie banku czasu, w ramach którego seniorzy i juniorzy będą pomagać sobie nawzajem, a także podopiecznym świetlic prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD).


Termin realizacji:
1 sierpnia 2009 - 30 czerwca 2010


Adresaci:
20 osób w wieku powyżej 60 lat i 10 osób w wieku do 25 lat.


Planowane rezultaty:
- aktywizacja społeczna 20 seniorów
- nabycie nowych umiejętności i wiedzy przez 30 beneficjentów
- 400 osób będzie uczestniczyć w letniej imprezie dla sąsiadów
- wzrost solidarności międzypokoleniowej, wzajemnego zrozumienia i szacunku
- wzmocnienie podmiotowości osób starszych w społeczeństwie
- częstszy udział w życiu społecznym i kulturalnym 30 beneficjentów
- poprawa samopoczucia, wzrost samooceny
- nawiązanie nowych, trwałych znajomości

 


Źródło finansowania:
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

 

Logo FIO