Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie białogardzkim w 2018 roku

W 2018 roku Stowarzyszenie APERTO kontynuuje udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie).

 

Fot. Wikimedia CommonsPrawnicy udzielają porad z szerokiego zakresu prawa, ale nie reprezentują klientów przed sądami. Z pomocy może skorzystać tylko określona przez ustawodawcę grupa osób.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

- młodzież do 26. roku życia,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- kobiety w ciąży,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.    

 

Jakiej pomocy bezpłatnie udzielą doradcy?

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- prawa karnego,

- prawa administracyjnego,

- prawa ubezpieczeń społecznych,

- prawa rodzinnego,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Miejsca i godziny dyżurów prawników w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie APERTO:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, ul. Parkowa 20

środa, godz. 14:00 - 18:00

czwartek, godz. 14:00 - 18:00

 

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, ul. Parkowa 1

poniedziałek, godz. 14:00 - 18:00

wtorek, godz. 14:00 - 18:00

piątek, godz. 14:00 - 18:00

 

Darmowa pomoc prawna obejmuje osoby bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Z usług Aperto świadczonych w powiecie białogardzkim mogą więc korzystać także osoby spoza tego terenu.

 

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) w Powiecie Białogardzkim jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego.

 

 

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Logo Białogard

 

Fot. Wikimedia Commons