Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

Misja

Misją Stowarzyszenia APERTO (wczesniej "EUROPA młodych")  jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji przez  promocję idei wolontariatu, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości i wsi, aktywizację społeczną seniorów.


APERTO jest organizacją prowadzącą Biuro Porad Obywatelskich w Koszalinie, które oferuje bezpłatną pomoc doświadczonych doradców w sprawach dotyczących: urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków, rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i własności.


Zrealizowane projekty:
- projekt "Twoja Praca - Twoja Godność" - bezpłatne poradnictwo w zakresie prawa pracy,
- projekt "Podziel się informacją" - kampania społeczna promująca dostęp do informacji publicznej,
- projekt "Come to change our province" - wsparcie międzynarodowych wolontariuszy dla młodych osób ze środwisk z mniejszymi szansami,

- projekt "A w sercu ciągle maj..." - całoroczny cykl działań integrujących seniorów i młodzież,

- projekt "Dancing with memories" - międzynarodowy warsztat dla seniorów z Europy,

- projekt "Punkty poradnictwa w Koszalinie i powiecie koszalińskim" - zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad obywatelskich mieszkańcom gmin powiatu koszalińskiego


W programie MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU działamy jako organizacja wysyłająca i koordynująca.
- wysłaliśmy na Wolontariat Europejski ponad 40 wolontariuszy,
- przyjęliśmy 21 wolontariuszy na projekty goszczące w Koszalinie i Karlinie,
- zrealizowaliśmy międzynarodowe wymiany młodzieżowe w Holandii i w Niemczech,
- zorganizowaliśmy wystawę pt. "Tu byłem! Wolontariusz Europejski".

 

Koordynujemy wymianę wolontariuszy w ramach projektu wolontariatu seniorów we współpracy z partnerską organizacją CERSEO z Włoch.