Na co wydajesz pieniądze z zasiłku 500+?
Wyniki

Punkty Poradnictwa Obywatelskiego

Nazwa projektu: Sieć punktów poradnictwa obywatelskiego w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim

Planowane działania:
Rozszerzenie działalności Biura Porad Obywatelskich przez uruchomienie 5 Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w gminach powiatu koszalińskiego (Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów) oraz 3 punktów w działających na terenie Koszalina organizacjach pozarządowych świadczących bezpośrednią pomoc osobom niezamożnym i bezdomnym (PCK, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta).


Termin realizacji:
1 września 2009 - 31 sierpnia 2010


Adresaci:
Zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy Bobolic, Koszalina, Manowa, Mielna, Polanowa i Sianowa.


Planowane rezultaty:
- stworzenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa w 8 Punktach Poradnictwa Obywatelskiego (PPO)
- udzielenie porad ok. 200 osobom
- zmobilizowanie ok. 150 osób do dochodzenia swoich praw
- podniesienie wiedzy ok. 200 klientów PPO
- uzyskanie prawa do świadczeń przez wszystkie osoby starające się o nie i mające do nich prawo
- wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości klientów
- wzmocnienie więzi społecznych i wzrost zaufania społecznego
- włączenie społeczne osób dotąd wykluczonych
- zmniejszenie skali marginalizacji beneficjentów projektu i członków ich rodzin
- stworzenie partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz rozwiązywania problemów osób wykluczonych społecznie


Terminy i miejsca dyżurów doradców obywatelskich:

Mielno, Klub Integracji Społecznej, ul. Bolesława Chrobrego 3b, poniedziałki, godz. 16.00-18.00
Manowo, z powodu małego zainteresowania poradami działalność punktu została zawieszona
Polanów, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów, ul. Polna 4, środy, godz. 16.00-19.00
Sianów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3a, wtorki, godz. 12.00-14.00
Bobolice, Urząd Miasta i Gminy w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, środy, godz. 15.00-17.00
Koszalin, Stowarzyszenie SOS, ul. Asnyka 10, raz na dwa tygodnie we wtorki, godz. 15.00-17.00
Koszalin, PCK, ul. Grunwaldzka 20, raz na dwa tygodnie w poniedziałki, godz. 13.00-15.00
Koszalin, Schronisko dla bezdomnych, ul. Mieszka I 16, raz na dwa tygodnie we wtorki, godz. 15.30-17.30

 

Źródło finansowania:

Projekt „ Sieć Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w Koszalinie oraz powiecie koszalińskim” jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych.